GEGEVENSBESCHERMINGSVERKLARING

1. toegang tot gegevens en hosting
U kunt onze websites bezoeken zonder enige persoonlijke informatie te geven. Wanneer u een website oproept, slaat de webserver automatisch een zogenaamd serverlogbestand op, dat bijv. de naam van het opgevraagde bestand, uw IP-adres, de datum en het tijdstip van de oproep, het overgedragen gegevensvolume en de opgevraagde aanbieder (toegangsgegevens) bevat en het gesprek documenteert.

Deze toegangsgegevens worden uitsluitend geëvalueerd om de storingsvrije werking van de site te garanderen en ons aanbod te verbeteren. In overeenstemming met Art. 6 lid 1 S. 1 lit. f DSGVO dient dit ter waarborging van onze overwegend legitieme belangen bij een juiste voorstelling van ons aanbod in het kader van een belangenafweging. Alle toegangsgegevens worden uiterlijk zeven dagen na afloop van uw bezoek aan onze website verwijderd.

Hostingdiensten door een derde partij
In het kader van de verwerking namens ons levert een derde partij ons de diensten voor de hosting en weergave van de website. Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen bij een correcte voorstelling van ons aanbod, die zwaarder wegen dan de belangen van de betrokken partijen. Alle gegevens die in de loop van het gebruik van deze website of in de daarvoor bestemde formulieren in de online shop worden verzameld, zoals hieronder beschreven, worden verwerkt op de servers van de website. Verwerking op andere servers vindt alleen plaats binnen de hier beschreven scope.

Deze dienstverlener is gevestigd in een land van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte.

2. Verzameling en gebruik van gegevens voor contractverwerking
Wij verzamelen persoonlijke gegevens als u ons deze informatie verstrekt wanneer u contact met ons opneemt (bijv. via contactformulier of e-mail). Verplichte velden zijn als zodanig gemarkeerd, omdat we in deze gevallen de gegevens nodig hebben om uw contactpersoon te verwerken en u de contactpersoon niet kunt sturen zonder deze op te geven. Welke gegevens worden verzameld, is te zien op de respectievelijke invoerformulieren. Wij gebruiken de gegevens die u ons verstrekt in overeenstemming met Art. 6 lid 1 S. 1 lit. b DSGVO voor de contractverwerking en de behandeling van uw aanvragen. Na volledige verwerking van het contract worden uw gegevens beperkt voor verdere verwerking en na het verstrijken van eventuele bewaartermijnen volgens het fiscaal en handelsrecht gewist, tenzij u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden uw gegevens te gebruiken voor andere wettelijk toegestane doeleinden, waarvan wij u in deze verklaring op de hoogte stellen.

3. gegevensoverdracht
Om de overeenkomst conform art. 6 lid 1 S. 1 lit. b DSGVO uit te voeren, geven wij uw gegevens door aan de onderneming die met de levering belast is, voor zover dit noodzakelijk is.

4. SSL-codering
Deze site maakt gebruik van SSL-codering om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals verzoeken die u ons als exploitant van de site stuurt. U kunt een gecodeerde verbinding herkennen aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van “http://” in “https://” en aan het slotsymbool in uw browserregel. Als de SSL-codering is geactiveerd, kunnen de door u verzonden gegevens niet door derden worden gelezen.

5. cookies en webanalyse
Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en om het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, om geschikte producten te tonen of voor marktonderzoek, maken wij op verschillende pagina’s gebruik van zogenaamde cookies. Dit dient om onze legitieme belangen te beschermen in een optimale presentatie van ons aanbod in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 S. 1 lit. f DSGVO. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch worden opgeslagen op uw eindapparaat. Sommige van de door ons gebruikte cookies worden na afloop van de browsersessie, d.w.z. na het sluiten van uw browser, weer verwijderd (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw eindapparaat staan en stellen ons in staat uw browser te herkennen bij een volgend bezoek (permanente cookies). U kunt de duur van de opslag zien in de cookie-instellingen van uw webbrowser. U kunt uw browser zo instellen dat u op de hoogte wordt gesteld van het plaatsen van cookies en u kunt zelf beslissen of u deze cookies accepteert of dat u ze in bepaalde gevallen of in het algemeen niet accepteert. Elke browser verschilt in de manier waarop hij de cookie-instellingen beheert. Dit wordt beschreven in het helpmenu van elke browser, waarin wordt uitgelegd hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen. U kunt deze voor elke browser vinden onder de volgende links:
Internet Explorer™: http://windows.microsoft.com/de-DE/windows-vista/Block-or-allow-cookies
Safari™: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=de_DE
Chrome™: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=de&hlrm=en&answer=95647
Firefox™ https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Opera™ : http://help.opera.com/Windows/10.20/de/cookies.html

Als cookies niet worden geaccepteerd, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.

Gebruik van Google (Universal) Analytics voor webanalyse
Indien u uw toestemming heeft gegeven in overeenstemming met art. 6 lid 1 zin 1 lit. a DSGVO, maakt deze website gebruik van Google (Universal) Analytics, een webanalysedienst van Google LLC (www.google.de) voor de analyse van de website. Google (Universal) Analytics maakt gebruik van methoden die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken, zoals cookies. De automatisch verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt meestal naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. Door het activeren van IP-anonimisering op deze website wordt het IP-adres verkort voordat het wordt verzonden binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. Het door uw browser in het kader van Google Analytics doorgegeven geanonimiseerde IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google gecombineerd. De in dit kader verzamelde gegevens worden na afloop van het doel en het gebruik van Google Analytics door ons gewist.

Google LLC heeft zijn hoofdkantoor in de VS en is gecertificeerd onder het EU-US Privacy Shield. Een actueel certificaat kan hier worden bekeken. Op basis van deze overeenkomst tussen de Verenigde Staten en de Europese Commissie heeft deze laatste een adequaat niveau van gegevensbescherming vastgesteld voor bedrijven die zijn gecertificeerd in het kader van het privacyschild.

U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken door de browser-plugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is onder de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de . Dit voorkomt het verzamelen van gegevens die door de cookie worden gegenereerd en die verband houden met uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google.

Als alternatief voor de browser-plugin kunt u op deze link klikken om te voorkomen dat Google Analytics in de toekomst gegevens op deze website registreert. Een opt-out cookie wordt opgeslagen op uw eindapparaat. Als u uw cookies verwijdert, zullen we
Er zal u opnieuw om uw toestemming worden gevraagd.

6. social media plugins – gebruik van Facebook, Google en Twitter
Op onze website worden zogenaamde social plugins (“plugins”) van sociale netwerken gebruikt.
Als u een pagina van onze website oproept die zo’n plugin bevat, maakt uw browser een directe verbinding met de servers van Facebook, Google, Twitter of Instagram. De inhoud van de plugin wordt door de betreffende aanbieder direct naar uw browser gestuurd en in de pagina geïntegreerd. Door de integratie van de plugin ontvangen de aanbieders de informatie dat uw browser de betreffende pagina van onze website heeft opgeroepen, ook als u geen profiel heeft of niet bent ingelogd. Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt door uw browser rechtstreeks naar een server van de betreffende aanbieder (eventueel in de VS) gestuurd en daar opgeslagen. Als u bent ingelogd op een van de diensten, kunnen de aanbieders het bezoek aan onze website direct toewijzen aan uw profiel in het betreffende sociale netwerk. Als u met de plugins communiceert, bijvoorbeeld door op de knop “Like” of “Share” te klikken, wordt de betreffende informatie ook direct naar een server van de aanbieder gestuurd en daar opgeslagen. De informatie wordt ook gepubliceerd in het sociale netwerk en getoond aan uw contacten. Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen bij de best mogelijke marketing van ons aanbod in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 S. 1 lit. f DSGVO.
Het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door de aanbieders, evenals een contactmogelijkheid en uw rechten en instellingsmogelijkheden voor de bescherming van uw privacy zijn te vinden in de informatie over gegevensbescherming van de aanbieders.
http://www.facebook.com/policy.php
https://twitter.com/privacy
http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html

Als u niet wilt dat de sociale netwerken de via onze website verzamelde gegevens direct koppelen aan uw profiel in de betreffende dienst, moet u zich afmelden bij de betreffende dienst voordat u onze website bezoekt. U kunt ook het laden van de plug-ins met add-ons voor uw browser volledig voorkomen, bijvoorbeeld met de scriptblokkering “NoScript” (http://noscript.net/).

7. externe links
Ons online aanbod kan links bevatten die verwijzen naar pagina’s van derden. Voor zover dit niet duidelijk herkenbaar is, wijzen we erop dat dit een externe link is. Wij hebben geen invloed op de inhoud en vormgeving van de pagina’s van externe aanbieders. Deze gegevensbeschermingsverklaring is daar niet van toepassing.

8. contactmogelijkheden en uw rechten
Als betrokkene heeft u de volgende rechten:

in overeenstemming met Art. 15 DSGVO, het recht om informatie op te vragen over uw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt in de mate die daarin is beschreven;
in overeenstemming met Art. 16 DSGVO, het recht om de onmiddellijke verbetering van door ons opgeslagen onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te eisen;
in overeenstemming met Art. 17 DSGVO, het recht om de verwijdering van uw persoonlijke gegevens die door ons zijn opgeslagen te eisen, tenzij verdere verwerking van de gegevens onmogelijk is.
– over de uitoefening van het recht op vrije meningsuiting en informatie;
– om een wettelijke verplichting na te komen;
– om redenen van algemeen belang; of
– om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen
is vereist;
in overeenstemming met Art. 18 DSGVO, het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen, voor zover
– de juistheid van de gegevens wordt door u betwist;
– de verwerking is onwettig, maar u maakt bezwaar tegen het verwijderen ervan;
– we de gegevens niet langer nodig hebben, maar u ze wel nodig heeft om juridische claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen; of
– u heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking op grond van art. 21 DSGVO;
op grond van art. 20 DSGVO, het recht om uw persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt in een gestructureerd, gemeenschappelijk en machinaal leesbaar formaat te ontvangen of om te verzoeken dat deze worden doorgegeven aan een andere verantwoordelijke partij;
op grond van artikel 77 DSGVO het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u hiervoor contact opnemen met de toezichthoudende instantie in uw gebruikelijke woonplaats of werkplek of op onze maatschappelijke zetel.

Als u vragen heeft over het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonlijke gegevens, het openbaar maken, corrigeren, blokkeren of verwijderen van gegevens, het intrekken van verleende toestemmingen of bezwaar tegen een bepaald gebruik van gegevens, neem dan direct contact met ons op via de contactgegevens in ons impressum.

Recht van bezwaar
Voor zover wij persoonlijke gegevens verwerken zoals hierboven uitgelegd om onze legitieme belangen, die bij de belangenafweging overheersen, veilig te stellen, kunt u bezwaar maken tegen deze verwerking met werking voor de toekomst. Indien de verwerking bestemd is voor direct marketing, kunt u dit recht te allen tijde uitoefenen zoals hierboven beschreven. Als de verwerking voor andere doeleinden wordt uitgevoerd, hebt u alleen het recht om bezwaar te maken als er redenen zijn die voortvloeien uit uw specifieke situatie.

Na uitoefening van uw recht van bezwaar zullen wij uw persoonsgegevens niet verder verwerken voor deze doeleinden, tenzij wij kunnen aantonen dat er dwingende redenen zijn voor de verwerking die bescherming verdienen en die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of indien de verwerking dient om juridische claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

Dit geldt niet als de verwerking bestemd is voor directe marketingdoeleinden. In dit geval zullen wij uw persoonlijke gegevens niet verder verwerken voor dit doel.